Anders E

Nej det är sant. Inte ett enda. Bra tematolkning. Tvärtom-tolkning.